Reglement fotowedstrijd

Stuur je beste foto’s naar info@tuskendemarren.nl en maak kans op mooie prijzen!

De wedstrijd loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

Organisator:
Recreatiepark Tusken de Marren, Ljouwerterdyk 63, 8491 ML Akkrum, T:085- 888 0520, E: 
info@tuskendemarren.nl 

Algemene bepalingen:
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten. 

Wie mag er deelnemen?
•    Deelnemers hebben een midweek, weekend of week op het Recreatiepark Tusken de Marren verbleven.
•    De deelnemer moet de maker van de foto zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet toegestaan. 
•    Werknemers van Recreatiepark Tusken de Marren mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

Hoe deelnemen?
•    Deelnemers mailen hun foto’s naar info@tuskendemarren.nl 
•    Elke deelnemer mag maximum één keer per maand deelnemen aan de wedstrijd. Per deelname worden er maximum drie foto’s aanvaard. Verschillende malen deelnemen met foto’s van dezelfde vakantie is niet toegestaan. 
•    Deelnemers mogen enkel foto’s uploaden die gemaakt zijn tijdens hun verblijf bij Recreatiepark Tusken de Marren. 

Specificaties
•    De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie gemaild worden. De maximumgrootte per foto is 5MB. Enkel foto’s in jpg-, gif- of png-formaat worden aanvaard. 
•    Niet toegestaan: 
-    Bewerkingen met Instagram of gelijkwaardige apps of programma’s 
-    Kleurfilters
-    Gemanipuleerde opnames, bijvoorbeeld samengesteld uit meerdere beelden, foto’s waar elementen uit verwijderd zijn of die uitgebreid bewerkt zijn met Photoshop of andere fotobewerkingsprogramma’s. Enkel eenvoudige kleurcorrectie is toegelaten
•    Het beeldmateriaal moet getuigen van respect voor de natuur, de gemeenschap en de lokale bevolking.

Wie wint?
•    De jury, die bestaat uit een drietal juryleden, kiest tien foto’s die worden genomineerd. 
•    De jury wordt samengesteld door Recreatiepark Tusken de Marren. Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.


Prijzen
•    1e prijs: Weekend gratis Tusken de Marren (uitgesloten (school)vakanties)
•    2e prijs: Cheque €250 euro te besteden bij Tusken de Marren
•    3e prijs: Cheque €150 euro te besteden bij Tusken de Marren


Voorwaarden:
•    De ingezonden foto’s kunnen door Recreatiepark Tusken de Marren gebruikt worden voor publicaties en promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of vergoeding verschuldigd is. 
•    De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud van de foto. 
•    De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat het afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is. Recreatiepark Tusken de Marren is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen.
•    De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij per mail stuurt vrij is van virussen, spyware of andere malware. Enige schade die Recreatiepark Tusken de Marren lijdt door eventuele malware zal verhaald worden op de persoon die het materiaal heeft doorgestuurd. 
•    Recreatiepark Tusken de Marren heeft het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen. 
•    Recreatiepark Tusken de Marren en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
•    De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de “Recreatiepark Tusken de Marren fotowedstrijd 2020”. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
•    Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Recreatiepark Tusken de Marren. Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.

Bescherming van de privacy:
•    Recreatiepark Tusken de Marren behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).
•    De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij de winnaar van Foto van de Maand is en om de winnaar aan te kondigen op de website en sociale media. Winnaars worden per e-mail of per telefoon gecontacteerd.

Stuur je beste foto’s naar info@tuskendemarren.nl en maak kans op mooie prijzen!